Radonmåling

Radon kan måles både elektronisk og med såkaldte dosimetre (radon målebokse). Vi tilbyder begge deleRadon er en radioaktiv ædelgas. Men det er samtidig en naturligt forekommende luftart, der trænger ind i bygninger fra undergrunden.