Radonreducering og -rådgivning

Radon er en gasart. Det betyder at den nemt kan trænge ind i bygninger. Til gengæld er problemet heldigvis også ofte relativt enkelt at gøre noget vedHar du for højt niveau af radon? Vi kan hjælpe med at reducere det!

Radon er naturligt forekommende i undergrunden, Herfra trænger den radioaktive gas ind i bygningen, typisk via f.eks. revner og sprækker i konstruktionen.

For det meste er der desuden et lavere lufttryk inde i bygningen end i undergrunden. Dermed ”suges” radon så op at sige op fra undergrunden.

Der er kun én måde at finde ud af, om radoniveauet er for højt: At foretage en radon måling. F.eks. med en elektronisk radonmåler.

Radonspærre, ventilation eller radonsug?

Daglige udluftninger er ikke altid nok til at fjerne den indtrængende radon og de skadelige, radioaktive partikler, gassen danner. Kælderrum og stueplan i bygninger vil typisk være de steder, man finder de højeste radonniveauer.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har udarbejdet fire praktiske råd om, hvordan radonniveauet i bygninger kan begrænses:

  • Ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden
  • Ved at øge ventilationen i boligen
  • Ved at reducere undertrykket i boligen
  • Ved at etablere sug under gulvkonstruktionen

Ved nybyggeri kræves det at der radonsikres, så gulvkonstruktionen bliver helt lufttæt. Det kan f. eks. gøres ved at lægge såkaldt radonspærre – f.eks. polyethylenfolie. En lufttæt gulvkonstruktion kan desuden hjælpe med til at forebygge problemer med fugt i bygningen.

Radonsikring af eksisterende bygninger

Det er ofte svært at tætne gulvkonstruktionen i eksisterende bygninger. Men er det muligt, er det den nemmeste metode til reducering af radonniveauet. Ofte er det dog nødvendigt også at forøge ventilationen. Enten i kælderen, hvis der er én, eller i selve bygningen.

Friskluftventiler kan dog medføre et for stort undertryk i bygningen. Det kan udlignes med en lille ventilator, der puster frisk luft ind i bygningen og samtidig skaber et lille overtryk. Dermed “suges” der ikke radon op fra undergrunden.

I den forbindelse skal man dog være opmærksom på at etablering af overtryk i boligen under visse omstændigheder kan medføre fugt i ydervægge, da de får sværere ved at ”ånde” og dermed naturligt komme af med eventuel fugt.

Der findes dog mange former for ventilation. Derfor anbefaler vi at få en fagmand til at hjælpe med at finde den helt rigtige løsning.

Kan ventilation ikke nedbringe radonniveauet tilstrækkeligt, kan et sug under gulvet løse problemet. Et rør føres fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Derved forsvinder trykforskellen mellem under- og overside af gulvet, og indtrængningen af radon reduceres væsentligt.

Ofte kan 2-4 radonsug eliminere radonproblemer i hele bygningen. Hvis det passive sug ikke giver tilstrækkelig reduktion, kan der tilføjes en ventilator, som kan sikre et mere effektivt sug. Med denne løsning er der heller ikke behov for at føre røret op over tagryggen.

Vi kan rådgive dig

Du får besøg af en bygningsingeniør, der kan hjælpe med at kortlægge hvor radon trænger ind, og dermed hvor problemerne opstår. Vores rådgiver sikrer dig det fulde overblik i forhold til dine udfordringer med radon.

Besøget omfatter bl.a.:

  • Undersøgelse og identifikation af radonkilderne
  • Tjek af luftstrømningen (ventilation)
  • Forslag til tiltag i forhold til bygningens konstruktion
  • Skriftligt tilbud på de forskellige løsninger

Dermed får du et godt overblik over de mulige tiltag. Ligeledes får du svar på hvor meget de hver især typisk reducerer radonniveauet og hvad de vil koste.

Du kan naturligvis selv bedømme om du ønsker at starte med de mindre, billige løsninger, eller om du ønsker den størst mulige radonreduktion med det samme. Du kan selv udføre radonrenoveringen, men radonrådgivningen er selvfølgelig også et godt grundlag for at koble en ekstern entreprenør/specialist på opgaven.

Radonrådgivning, der forudsætter at du allerede har målt radonniveauet i bygningen, koster kr. 2.900 kroner (kørselstillæg kan forekomme) inkl. moms.

Kontakt os på tlf. 31 11 90 00 eller [email protected] for yderligere information eller for at booke en rådgiver.