Kort over mængden af radon i Danmark

Kort over radonforekomsterne i Danmark. Jo mørkere farven er på kortet, jo større er risikoen for et højt radonniveau i boligen/virksomhedenDanmarkskort med oversigt over radonforekomster.

På kortet kan du se radonforekomsterne i Danmark. Jo mørkere farven er på kortet, jo større er risikoen for et højt radonniveau i boligen/virksomheden.

Undersøgelsen er foretaget i 2001, hvor grænseværdien var fastsat til 200 Bq/m3. I dag er grænseværdien på 100 Bq/m3.

Har du mistanke om at din bolig eller virksomhed har et forhøjet niveau af radon? Så find de nyeste tal for din kommune i vores radontabel.

Hvor højt radonniveauet reelt er, kan dog kun konstateres på én måde. Nemlig ved at foretage en radonmåling. F.eks. med en elektronisk radonmåler.